Informacje prawne

Informacja o wydawcy:
Wydawcą niniejszej strony internetowej jest:
MB Diffusion SAS o kapitale zakładowym 87 000 Euro
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANCJA

Tel. : +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
Nr VAT wewnątrzunijny: FR 88432552966
Dyrektor ds. publikacji: Thomas Churchill pełniący funkcję Dyrektora Generalnego.


Informacje o dostawcy usług hostingowych:
Dostawcą usług hostingowych dla niniejszej strony jest:
ILIAD ENTREPRISES
Siedziba spółki: 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris